Tuyển Thư Ký Kinh Doanh Ngành Du Lịch

Thông tin công việc
Hình thức: Nhân viên chính thức
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: TPHCM
Mức lương: Cạnh tranh
Bằng cấp: Đại học
Thời hạn tuyển: 31/10/2021
Nội dung công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Tuân thủ mọi quy định của pháp luật và nội quy, quy định của công ty Đối với nội bộ công ty

-Trợ giúp Tổng Giám đốc trong các việc liên quan trong nội bộ công ty theo chỉ thị của TGĐ

-Chủ động thực hiện, triển khai các công việc liên quan được giao

-Thực hiện các loại báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để Tổng Giám đốc làm việc với Khách hàng, đối tác Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của Tổng Giám đốc đến các cấp quản lý phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra tiến độ công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt

-Sắp xếp và điều chỉnh lịch họp dựa trên chỉ thị của TGĐ và theo yêu cầu đăng ký lịch họp từ các bộ phận Tham gia các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp theo yêu cầu của TGĐ đồng thời ghi chép lại biên bản cuộc họp sau đó trình TGĐ và gửi đến các thành viên liên quan sau cuộc họp Kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời…và phản hồi theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trực tiếp tham gia các chuyến đi công tác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc -Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ đến TGĐ Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Báo cáo trực tiếp đến Tổng Giám đốc các công việc được giao

-Đối với bên ngoài công ty Trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc ngoại giao, điều phối công việc liên quan đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Sắp xếp, tổ chức các cuộc họp và các buổi đón tiếp đối tác, khách hàng.

-Trực tiếp tham gia vào các buổi đón tiếp này theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Tổng Giám đốc với đối tác, khách hàng

Quyền hạn

Được quyền yêu cầu phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với các Phòng ban nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề xuất với cấp trên và các bộ phận liên quan: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc để tiến hành mục tiêu hoạt động theo đúng tiến độ.

Đại diện Ban Tổng giám đốc trực tiếp liên hệ, trao đổi công việc hoặc chuyển tải thông tin cho các Phòng ban có liên quan theo chỉ đạo từ cấp trên Được quyền góp ý, chỉnh sửa về mặt hình thức đối với các văn bản, hồ sơ của các Phòng ban có liên quan trước khi trình ký Ban Tổng giám đốc.

Liên hệ gửi hồ sơ