Tuyển Giám Đốc Nhân Sự

Thông tin công việc
Hình thức: Nhân viên chính thức
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: TPHCM
Mức lương: thỏa thuận
Bằng cấp: Đại học
Thời hạn tuyển: 30/09/2021
Nội dung công việc

Mô tả công việc

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự:

– Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp.

– Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc / phòng ban.

– Kết hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPI.

– Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý.

– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

– Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ Quý/tháng/tuần …

– Xây dựng quy chế lương thưởng, các chế độ phúc lợi cho người lao động và các biện pháp khuyến khích

– kích thích người lao động làm việc.

– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

– Lập ngân sách nhân sự và theo dõi thực hiện ngân sách.

– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV

– Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

– Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

2. Quản trị hành chính nhân sự:

– Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

– Lập ngân sách chi phí hành chính năm, theo dõi quản lý chi phí hành chính

– Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

– Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty

– Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của công ty

– Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng

– Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng Sơ đồ tổ chức / cơ cấu tổ chức của công ty

– các bộ phận và tổ chức thực hiện.

– Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.

– Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại cty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…);

– Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.

– Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của công ty.

– Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

– Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty. – Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chính-Nhân sự.

– Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:

– Tư vấn, tham mưu cho BLĐ công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.

– Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty

– Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty

– Xây dựng văn hóa làm việc và học tập Sau 30 năm sáng tạo và phát triển, TBS đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với 6 lĩnh vực kinh doanh trụ cột: Sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu tư – Kinh doanh – Quản lí Bất động sản & Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Du lịch, Thương mại & Dịch vụ.của công ty

4. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài

– Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp

– Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp

– Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …

– Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài

– Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …

– Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp

Liên hệ gửi hồ sơ