THỊ TRƯỜNG – KINH DOANH

Việt Nam đã tự sản xuất được bao nhiêu chi tiết trên ô tô?

Đến nay đã có 287 chi tiết cho ô tô mà các hãng tại Việt Nam đã tự sản xuất được. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, …

Việt Nam đã tự sản xuất được bao nhiêu chi tiết trên ô tô? Read More »