Hướng dẫn đăng ký nhu cầu tuyển dung của doanh nghiệp

    * Vui lòng gửi đính kèm chính sách lương cho vị trí nhân sự Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng về địa chỉ mail: timviecnhanh24h.vn@gmail.com

    Tiêu đề gửi mail: Tên Doanh Nghiệp – Vị trí cần tuyển