VỀ CHÚNG TÔI

Giá trị cốt lõi:

  • Huấn luyện ra những đội ngũ trẻ có niềm đam mê với công việc; nhiệt huyết,tích cực, ý chí vươn xa.
  • Đề cao vai trò trách nhiệm công việc đối với đội ngũ trẻ phải có trách nhiệm với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp cũng là có trách nhiệm với lòng tự trọng bản thân và công việc mình đang làm.
  • Gieo tình thương tới những đội ngũ trẻ để mỗi bạn đều phải có ý thức trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động giúp đỡ cộng đồng và bảo vệ môi trường sống xung quanh.
  • Đối với doanh nghiệp, chúng tôi trung gian xây dựng cầu nối gắn kết văn hóa người lao động với tổ chức doanh nghiệp, giúp hai bên tạo dựng niềm tin bền vững cùng nhau đưa doanh nghiệp vươn xa tạo giá trị cho tập thể doanh nghiệp và cộng đồng.

Tầm nhìn – sứ mệnh:

  • Tìm kiếm và xây dựng một cộng đồng người lao động chất lượng cao hội tụ cả: trí tuệ – đạo đức – nghị lực đáp ứng được nhu cầu làm việc tại mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập – phát triển của nền kinh tế Việt Nam vươn xa.
  • Gắn kết văn hóa người lao động với văn hóa của tổ chức doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ trẻ với tư duy đột phá để họ trở thành bể phóng cho doanh nghiệp vươn xa chạm tới thành công vang dội.

Châm ngôn của chúng tôi:

Tổ chức doanh nghiệp có được 3 yếu tố: Đạo đức – trí tuệ – nghị lực trong mỗi nhân sự làm việc và nhà điều hành CEO;  thì doanh nghiệp sẽ tạo đột phá về xây dựng con người yếu tố then chốt để doanh nghiệp thành công vươn xa.

Website:        timviecnhanh24h.vn – Gắn kết cơ hội – tạo dựng niềm tin!